Měříme OOH.
ADwiro
Měříme  výkon OOH!
Startujeme
revoluci
kampaní.
Využíváme jednotnou
metriku PIX OOH®
Chci vědět víc

Performance Index
venkovní reklamy?
Měříme!

Vyvíjíme vlastní nástroj pro jednoduchou správu a měření výkonu nosičů a outdoorových kampaní.

Využíváme jednotnou metriku PIX OOH®, která kombinuje unikátní sadu živých geografických a mobilitních dat propojených s největší databází nosičů venkovní reklamy.

Propojuje provozovatele ploch s mediálními agenturami. Rychle, chytře, transparentně.

ADwiro.app

PIX OOH®

Jednotná metrika
výkonu OOH

Chcete znát skutečný výkon reklamního nosiče nebo celé vaší kampaně? Jednoduše a během chvilky to změřte - stejně tak, jak jste zvyklí u online reklamy.

Performance Index OOH kampaní měříme pomocí unikátní sady živých geografických a mobilitních dat, které propojujeme s největší databází nosičů venkovní reklamy.

Rychle, chytře a transparetně.

Member Image
Mobilitní data aplikací
Údaje o mobilitě se generují z dat mobilních aplikací ve smartphonech. Obsáhlou a přesnou sadu dat získáváme od společnosti Google a dalších agregátorů anonymizovaných dat.
Member Image
Mobilitní data operátorů
Mobilitní data generovaná operátorem jsou anonymizovaná data se záznamem pohybu mobilních zařízení připojené do jeho sítě. Vzhledem k velkému počtu aktivních uživatelů je zaručena vysoká penetrace napříč celou Českou republikou (20 – 50%).
Member Image
Stavební objekty
Zdrojem těchto dat je český Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, též RÚIAN. Data jsou z roku 2021 a poskytují nejaktuálnější informace o typu stavebních objektů v České republice.
Member Image
Sčítání dopravy
Zdrojem těchto dat jsou výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti z roku 2021. Poskytují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti.
Member Image
Zastávky a spoje
Zdrojem dat o zastávkách a jízdních spojích je společnost CHAPS, s.r.o, která je Ministerstvem dopravy České republiky pověřena udržovat datovou bázi jízdních řádů, registr nádraží, stanovišť a zastávek, číselník linek a tratí a registr dopravců. Použita jsou data z roku 2021.
Member Image
POIs a Index Expozice
Index expozice ilustruje míru expozice místa vůči veřejnosti. Čím tmavší barva heatmapy, tím vyšší hodnota indexu, tím exponovanější místo. Míra expozice je obdobou míry gravitace - silnější místa přitahují více lidí. Index se počítá ze všech aktuálních POIs (bodů zájmu) a jejich velikosti / významu.
Member Image
Kategorizace a filtrování
Index expozice daného místa je úměrný atraktivitě bodů zájmu v blízkém okolí. Proto je nezbytné mít možnost jednotlivé typy POIs zahrnovat dle potřeby nebo je filtrovat dle vhodných kategorií.

Rádi vám metriku PIX OOH® představíme osobně. Ozvěte se.

Mgr. Zdeněk Zajíček

+420 724 352 554

ceo@adwiro.eu

ADwiro.app